polaroids

NYC polaroids 5 · March 30, 2009 · creative polaroids

NYC polaroids 4 · February 25, 2009 · creative polaroids

NYC polaroids 3 · January 3, 2009 · polaroids creative

Houston polaroids 1 · July 10, 2008 · creative polaroids

NYC polaroids 2 · March 5, 2008 · creative polaroids

NYC polaroids 1 · March 4, 2008 · creative polaroids